Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "MAGBUD"
Wojciech Czub

25-146 Kielce
ul. Sukowska 6

tel. 041 361 26 39

e-mail: magbud@magbud.net.pl
www.magbud.net.pl